Jersey bölgesinde kullanılan Fransızca’nın lehçesidir. Ada İngilizler tarafından ele geçirildi, ancak bu resmi lehçe hala yasalar, sözleşmeler ve diğer belge türlerini yazmak için kullanılıyor. Ayrıca ada parlamentosunda kullanılıyor. Kilise, 1900’den beri yasama tartışmalarına izin verildiği kesindir, ancak Fransızların bugün sahip olduğu kullanım, devlete bağlı resmi işlevler ve formalitelerle sınırlandırılmıştır.

Diğer insanlar için adanın resmi dili İngilizce’dir.

Aslında, bu tür Fransızca Jèrrais ile karıştırılmayacak, Jersey Norman-Fransız denen bu dilin bir çeşidine sahip.

Bu Fransızcanın Fransız pañis’inde konuşulandan çok az farkı vardır – Norman’ın idaresine ve şahsına ilişkin her türden terim ile karakterize edilir.